Generalforsamling

Generalforsamling afholdes torsdag d. 17/6 kl. 20:15 i bokseafdelingens træningscenter, Byplanvejens skole

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
  1. Fremlæggelse af budget for det følgende år
 4. Indkommende forslag, skal være formanden i hænde senest d. 10. juni 2021.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. Formand vælges for 2 (to) år (Michael Rask, ønsker at fratræde som formand nu, ny formand vælges for 1 år)
  2. Næstformand vælges for 2 (to) år (Anne Legaard, modtager genvalg)
  3. Kasserer vælges for 2 (to) år (Kjeld Pedersen, modtager genvalg)
  4. Sekretær vælges for 2 (to) år (Rasmus Bruun, ikke på valg i år)
  5. Bestyrelsesmedlem vælges for 1 (et) år (Benny Nielsen, modtager genvalg)
  6. Bestyrelsessuppleant vælges for 1 (et) år (Kim Dahl, modtager ikke genvalg)
  7. Kasserersuppleant vælges for 1 (et) år (David Bølling Hansen, modtager genvalg)
  8. Revisor vælges for 1 (et) år (Hovedkasserer)
 6. Eventuelt.

Opdatering

18/03-2021

Vi åbner for tilmelding på motionistholdet fra på mandag. Vi træner stadig 100% udendørs i disse Corona tider. Hvis du vil prøve kræfter med vores træning, så kig forbi til en træning. I motionistgruppen på facebook finder du mere information og kan stille spørgsmål: motionist-facebookgruppen.

Selvom du på sigt ønsker at bokse kampe, så start på motionistholdet. Derfra bliver du sluset ind på kampholdet, når der er ressourcer til det.

Der er 2 gratis prøvetræninger for nye medlemmer

CORONA OPDATERING 7

24/02-2021

Vi har (i stil med genåbningen efter sidste forår) igen mulighed for at mødes til fælles træning. Ind til videre er det 100% udendørs. Mere information og tilmelding til træning foregår i motionist-facebookgruppen.

Der er stadig medlemsstop, men vi vil løbende vurdere situationen og åbne for nye medlemmer, når vi har kapacitet til det.

CORONA OPDATERING 6

02/02-2021

Grundet forlængelse af gældende restriktioner forbliver klubben lukket i februar. Denne forlængelse af restriktionerne gælder til d. 28/20-2021. Vi krydser fingre for bedre muligheder i marts.

CORONA OPDATERING 5

30/12-2020

Grundet forlængelse af gældende restriktioner forbliver klubben lukket i starten af det nye år. Indtil videre gælder restriktionerne og derfor nedlukningen til d. 17/1-2021. Godt nytår på trods 🥳

CORONA OPDATERING 4

10/12-2020

Fra i morgen fredag d. 11/12-2020 lukker klubben for al træning, som konsekvens af de nyeste restriktioner. Foreløbig strækker restriktionerne sig til 3/1-2021.

AFLYSNING AF MOTIONISTTRÆNING!

9/12-2020

Der var til træning mandag 7/12 en person tilstede, som er blevet testet positiv for Corona. Ud fra et forsigtighedsprincip er al motionist-træning derfor foreløbig aflyst. Vi opfordrer alle, som var tilstede mandag aften, til at lade sig teste for Corona. Vi melder ud, når træning genoptages.

CORONA OPDATERING 3

27/11-2020

Vi åbner for tilmelding for unge under 22 år på motionistholdet. Som sædvanligt har man 2 gratis prøvegange. Vær opmærksom på, at der er individuel tilmelding til hver træning. Mere information på motionist-gruppen: https://www.facebook.com/groups/240588266093085 Kom ned og vær med. Vi glæder os til at træne med jer. Desværre er der stadig tilmeldingsstop for alle på 22 år og derover.

CORONA-OPDATERING 2

27/10-2020

Forsamlingsforbuddet betyder desværre, at vi kun lovligt kan samles 10 personer.

 1. For kampholdet betyder det, at kun boksere som skal bokse DM samt udvalgte sparringspartnere kan deltage. Mere information på kampbokser-gruppen https://www.facebook.com/groups/168619413220301
 2. For motionistholdet betyder det, at man skal tilmeldes til hver træning og der er et begrænset antal pladser. Tilmelding foregår på motionist-gruppen https://www.facebook.com/groups/240588266093085 - alle medlemmer (også kampboksere som ikke har plads på kampholdet) kan melde sig på motionistholdet.

CORONA-OPDATERING 1

25/10-2020

 1. Tilmeldingsstop er stadig gældende. Klubben er lukket for alle der ikke allerede er medlem
 2. Der er kun adgang til kampholdet med foregående aftale med trænerne
 3. Deltagelse på motionisthold kræver tilmelding. Mere info i facebook-motionist-gruppen: https://www.facebook.com/groups/240588266093085/

Gratis prøvetræning

Alle kan være med til træningen i AK Jyden. Kom ned og få en gratis prøvetræning. Du skal blot medbringe din fightervilje og noget tøj, som kan tåle sved. Resten sørger vi for.

Sjov og spas

Boksning kræver hårdt arbejde og motivation, men vi ved også at træningen bliver lidt lettere, når vi har det sjovt med hinanden undervejs.

Styr på teknikken

Vores erfarne trænerteam kan lære dig grundtrinnene og gøre dig til olympisk mester. Vi har ekspertisen - har du viljen?

Hils på trænerne