Indkaldelse til generalforsamlingGeneralforsamling

Generalforsamling afholdes torsdag d. 21/3-2024 kl. 20:15 i bokseafdelingens træningscenter, Byplanvejens skole

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
  1. Fremlæggelse af budget for det følgende år
 4. Indkommende forslag, skal være formanden i hænde senest d. 7. marts 2024.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. Formand vælges for 2 (to) år (Michael Rask, på valg i lige år)
  2. Næstformand vælges for 2 (to) år (Anne Legaard, på valg i ulige år)
  3. Kasserer vælges for 2 (to) år (Kjeld Pedersen, på valg i ulige år)
  4. Sekretær vælges for 2 (to) år (Rasmus Bruun, på valg i lige år. Modtager genvalg)
  5. Bestyrelsesmedlem vælges for 1 (et) år (Michael Jørgensen. Modtager genvalg)
  6. Bestyrelsessuppleant vælges for 1 (et) år (Esben Lind. Modtager genvalg)
  7. Kasserersuppleant vælges for 1 (et) år (David Bølling Hansen. Modtager genvalg)
  8. Revisor vælges for 1 (et) år (Hovedkasserer)
 6. Eventuelt.TilmeldingsstopMidlertidig stop for nye tilmeldinger

1. oktober 2022

Grundet stor popularitet er vi mange personer til træning både mandage og torsdage og har desværre ikke kapacitet til at tage flere medlemmer ind. Derfor er det indtil videre ikke muligt for nye personer at melde sig ind i klubben og heller ikke muligt at komme til prøvetræning.

Vi har stadig en smule kapacitet om onsdagen. Kig forbi der, hvis du er interesseret i at træne i klubben.

Gratis prøvetræning

Alle kan være med til træningen i AK Jyden. Kom ned og få en gratis prøvetræning. Du skal blot medbringe din fightervilje og noget tøj, som kan tåle sved. Resten sørger vi for.

Sjov og spas

Boksning kræver hårdt arbejde og motivation, men vi ved også at træningen bliver lidt lettere, når vi har det sjovt med hinanden undervejs.

Styr på teknikken

Vores erfarne trænerteam kan lære dig grundtrinnene og gøre dig til olympisk mester. Vi har ekspertisen - har du viljen?

Hils på trænerne