Generalforsamling

Ordinær generalforsamling mandag d. 25. marts 2019 kl. 20.15 i bokseafdelingens træningscenter, Byplanvejens skole

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
  1. Fremlæggelse af budget for det følgende år
 4. Indkommende forslag, skal være formanden i hænde senest d. 10. marts 2019.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. Formand vælges for 2 (to) år. (Michael Rask er ikke på valg i år)
  2. Næstformand vælges for 2 (to) år (Anne Legaard, er på valg i år - Modtager genvalg)
  3. Kasserer vælges for 2 år (to)(Kjeld Pedersen - modtager genvalg)
  4. Sekretær vælges for 2 år (to)(Rasmus Bruun - er ikke på valg i år)
  5. Bestyrelsesmedlem vælges for 1 (et) år (Benny Nielsen - modtager genvalg)
  6. Bestyrelsessuppleant vælges for 1 (et) år (Kim Dahl - modtager genvalg)
  7. Kasserersuppleant vælges for 1 (et) år (David Bølling Hansen - modtager genvalg)
  8. Revisor vælges for 1 (et) år (Hovedkasserer)
 6. Eventuelt.