Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling
Mandag d. 25. marts 2019 kl. 20.15 i
Bokseafdelingens træningscenter, Byplanvejens skole

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab
3.a. Fremlæggelse af budget for det følgende år

4. Indkommende forslag, skal være formanden i hænde senest d. 10. marts 2019.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a) Formand vælges for 2 (to) år. (Michael Rask ikke på valg i år)
b) Næstformand vælges for 2 (to) år (Anne Legaard, er på valg i
år. Modtager genvalg)
c) Kasserer vælges for 2 år (to)(Kjeld Pedersen, Modtager genvalg)
d) Sekretær vælges for 2 år (to)(Rasmus Bruun, er ikke på valg i
år)
e) Bestyrelsesmedlem vælges for 1 (et) år (Benny Nielsen,
modtager genvalg)
e) Bestyrelsessuppleant vælges for 1 (et) år (Kim Dahl Modtager
genvalg)
f) Kasserersuppleant vælges for 1 (et) år (David Bølling Hansen
Modtager genvalg)
g) Revisor vælges for 1 (et) år (Hovedkasserer)

6. Eventuelt.